Zdravá škola

Česká rada pro šetrné budovy v roce 2017 spustila projekt zaměřený na kvalitu vnitřního prostředí v českých školách. Cílem projektu je upozornit na nevyhovující stav a zároveň zúčastněným školám nabídnout konkrétní řešení, jak vytvořit kvalitní podmínky pro výuku a pečovat tak o zdraví žáků i učitelů.

Pilotní fáze projektu Zdravá škola se zúčastnily dvě školy, a to ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna a ZŠ Mikoláše Alše v pražském Suchdole. Součástí studie bylo měření množství CO2, teploty a vlhkosti, kvality osvětlení a hladiny hluku.

U obou škol bylo zjištěno alarmující překračování limitu koncentrace Co2 již krátce po začátku vyučování. Nedostatek čerstvého vzduchu a jeho přirozené obměny bývá obecně hlavní příčinou špatného vnitřního prostředí učeben. Vysoké koncentrace Co2 přitom negativně ovlivňují míru soustředění a chybovosti žáků.

Dále byly zjištěny nevhodné akustické podmínky učeben, které nutí učitele i žáky, aby zvyšovali hlas. Tím vytváří nadbytečný hluk, který opět vede ke snížení koncentrace, vyšší chybovosti i celkové zátěže žáků i učitelů.

Měření osvětlení navíc prokázalo nevyhovující úroveň a kombinaci denního a umělého světla, které vede k nadměrnému zatěžování očí dětí.

Rada pro šetrné budovy však nezůstala u pouhého měření a prezentace výsledků. Školám bylo navrženo a ve dvou pilotních třídách implementováno řešení k odstranění nedostatků. Kontrolním měřením bylo potvrzeno zlepšení ve všech zkoumaných oblastech (vzduch, akustika i osvětlení).

Rada pro šetrné budovy zde vystupuje jako odborný poradce, který je schopen komplexně zajistit optimální řešení, vedoucí ke zvýšení kvality vnitřního prostředí včetně konzultace k aktuálním dotačním programům.

Detailní informace o projektu zde

 

Partneři projektu

          

Video jak se podařilo zlepšit akustickou kvalitu v Praze Suchdole

 

Kontaktní formulář

Máte zájem o konzultaci k některému aspektu vnitřního prostředí, napište nám.

Napište prosím číslo dva: